Ułatwienia dostępu

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

Zajęcia Klubowe prowadzone są od 2018 roku w ramach programu „ Zajęcia Klubowe w WTZ” i finansowane z środków PFRON. Beneficjentami zajęć klubowych są osoby niepełnosprawne , które były uczestnikami WTZ i opuściły go ze względu na podjęcie zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne znajdujące się na liście osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. W ramach Klubu prowadzone są zajęcia terapeutyczne, porady psychologiczne, zajęcia z rehabilitantem oraz muzykoterapia. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Uczestnicy zajęć klubowych mają do dyspozycji pomieszczenia i sprzęty znajdujące się na WTZ oraz salkę rehabilitacyjną.