Ułatwienia dostępu

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

PRACOWNIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Podstawową formą działań w pracowni aktywizacji zawodowej jest uczenie wykonywania prostych lub specjalistycznych czynności, które mogą stanowić zakres obowiązków zawodowych kandydata do zatrudnienia. Wprowadziliśmy zajęcia zawodoznawcze, które maja między innymi kształtować u podopiecznych odpowiednie cechy osobowości, cechy dobrego pracownika takie jak: wytrwałość, dokładność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za wykonywane zadania. Cyklicznie uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu: komunikacji, asertywności, sposobu radzenia sobie ze stresem, przedsiębiorczości (trening ekonomiczny), aplikowania korzystania z instytucji użyteczności publicznej takich jak: urzędy, biblioteka itp. Poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów( wizytacje we firmach usługowych, zakładach pracy i instytucjach rynku pracy) rozwijamy a także pobudzamy zainteresowania uczestników. Uczestnicy, którzy pozytywnie rokują co do podjęcia w przyszłości zatrudnienia, są włączani w kolejne formy aktywizacji zawodowej. W ich zakres wchodzi udział uczestników w szkoleniach zawodowych, kursach oraz praktykach zawodowych i stażach dla osób niepełnosprawnych.

Rozszerzeniem działalności pracowni są zajęcia z zakresu ręcznego wykonywania mydeł, świec, szydełkowania uwzględniające indywidualne potrzeby i deficyty uczestników zajęć.

 

PRACOWNIA CERAMICZNA

Działania terapeutyczne prowadzone w pracowni ceramicznej opierają się o pracę w glinie z wykorzystaniem jej kojącego wpływu . Formowanie prac wpływa na doskonalenie indywidualnej techniki wyrazu artystycznego wspierając i utrzymując stan sprawności uczestnika. Wykonane prace wypalone i poszkliwione są unikatowym rękodziełem osób niepełnosprawnych. W naszej pracowni wykonujemy anioły, lampiony, zawieszki, misy, talerze, dekoracje świąteczne.

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Pracownia Plastyczna to nasze twórcze miejsce, gdzie uczestnicy mają możliwość wyrażania swoich przeżyć i emocji poprzez sztukę. Na kartkach z bloku rysunkowego, brystolu, czy płótnie uczestnicy za pomocą kredek, pasteli, cienkopisów, a także farb, tworzą indywidualne, niepowtarzalne i niezwykłe prace, które zdobią nasze ściany. Prace biorą udział w konkursach lub są wystawiane na wystawach.
Nasi artyści w swoich pracach najczęściej przedstawiają świat zwierząt i roślin, oraz odbicie świata, który na co dzień ich otacza. Jest to świat taki, jakim go widzą, bardzo otwarty, ciepły i kolorowy. Każdy nasz Artysta posiada swój własny charakterystyczny styl tworzenia.
W naszej pracowni stawiamy przede wszystkim na twórczą radość. To ona daje pewność siebie i buduje poczucie wartości u uczestnika. Tu nie do końca ważny jest efekt końcowy pracy, lecz ważne jest to, co uczestnik odczuwa podczas procesu tworzenia.

W pracowni powstają także kartki okolicznościowe, ozdoby i dekoracje świąteczne, które prezentujemy na naszych corocznych kiermaszach. Wszystkie te prace wymagają skupienia i uwagi, uczą jak wykorzystywać poszczególne artykuły plastyczne, rozwijają wrażliwość i etykę. Niejako mimowolne ćwiczona jest sprawność manualna i koordynacja wzrokowo- ruchowa, a także umiejętność współpracy w grupie.

Zasadniczym celem zajęć terapeutycznych jest ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, wrażliwości estetycznej oraz praktyczne stosowanie wiedzy ceramicznej w codziennym życiu.
Uczestnicy najpierw nabywają podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ceramice, a następnie formują wyroby z gliny, suszą, wypalają, szkliwią i zdobią.
Z glinianej masy powstały już niejedna misa, wazon, filiżanka, dzbanek, doniczka, aniołek, wiszące ozdoby świąteczne, zawieszki czy też korale.

 

PRACOWNIA KULINARNA

Samodzielność w wykonywaniu prostych czynności życia codziennego w zakresie samoobsługi i przygotowania prostych posiłków to podstawowe elementy terapii w pracy kulinarnej. Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z przygotowaniem prostych posiłków, nakrywaniem i sprzątaniem ze stołu, zmywaniem naczyń, dbaniem o ład i porządek w warsztatach.
Oprócz tego biorą udział w planowaniu i zakupie artykułów niezbędnych do przygotowania posiłku.
Celem terapii jest również nauka korzystania ze sprzętu AGD, jego obsługa i wykorzystanie oraz rozwijanie umiejętności estetycznego podawania posiłków i zachowanie należytej higieny.

Zajęcia w pracowni mają na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie sfery manualnej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie koncentracji, wyobraźni i ekspresji twórczej, kształtowanie cierpliwości, poczucia odpowiedzialności za wykonywana pracę, nauka czerpania radości z efektów własnej pracy, nauka komunikacji interpersonalnej oraz rozwijanie( realizowanie) swoich zainteresowań.

 

PRACOWNIA KRAWIECKA

Pracownia krawiecka ma na celu zapoznanie uczestnika z różnymi technikami krawieckimi. Nauka podstawowych umiejętności krawieckich tj. obsługa maszyn do szycia, owerlok, zakładanie igły, nitki to podstawowe umiejętności, które nabywają uczestnicy. W pracowni powstają proste prace wykonane przez podopiecznych m.i n. fartuszki, torby, poduszki, zasłonki, serwetki, oraz prace wykonywane ręcznie z filcu. Pracownia produkuje również biżuterię, broszki oraz różnego rodzaju aplikacje okolicznościowe. Uczestnicy- artyści wyszywają prace własnym, charakterystycznym ściegiem, który nadaje im niepowtarzalnego uroku.

 

PRACOWNIA STOLARSKA

Uczestnicy w pracowni stolarskiej zapoznają się z obróbką drewna, nabywają podstawowe umiejętności technologiczne takie jak: odrysowywanie wg szablonu, wyznaczanie wymiarów, cięcie, szlifowanie powierzchni, wiercenie, wbijanie gwoździ, klejenie oraz lakierowanie.
Na zajęciach w pracowni stolarskiej powstają ramki do obrazów, skrzynki na klucze, tace ozdoby świąteczne, serwetniki, świeczniki, które można obejrzeć na corocznej wystawie. Zajęcia w pracowni stolarskiej wyrabiają poczucie obowiązkowości i wytrwałości, usprawniają manualnie, rozwijają umiejętności społeczno-zawodowe, a działania praktyczne pokazują możliwości poradzenia sobie ze sposobami wykonywania zadań.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Terapia prowadzona w pracowni komputerowej oparta jest przede wszystkim na działaniach praktycznych z zastosowaniem różnych programów użytkowych: Windows, Word, Excel, Adobe Photoshop, Corel, Publisher oraz w programach edukacyjno-dydaktycznych. Uczestnicy korzystają z Internetu, obsługują skaner, aparat cyfrowy, drukarki, laminarkę i bindownicę
Poza tym wykonują wiele prac na potrzeby warsztatu: przepisują pisma użytkowe, projektują i drukują kartki okolicznościowe, wizytówki, zaproszenia, kalendarze, dyplomy, listy gratulacyjne, ulotki informacyjne, foldery, broszury.
Pracownia komputerowa wydaje również kwartalnik ,,Światełko Nadziei". Uczestnicy poruszają sie także w świecie wirtualnym, korzystają z portalu społecznościowego Facebook, administrują stronę www.