Ułatwienia dostępu

nazwa

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

Klauzula informacyjna – w zakresie przetwarzania danych osobowych przez

Stowarzyszenie „Światło Nadziei”

Poniżej przedstawiamy "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy:

a.i.1. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" z siedzibą w Śmiglu (dalej zwane „Stowarzyszenie”) prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie (dalej zwane „Warsztaty”). Dane kontaktowe:

  • Stowarzyszenie - ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel, tel. +48 (65) 518 02 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Warsztaty - os. Jagiellońskie 48/1, 64-000 Kościan, tel. +48 (65) 512 06 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu „Światło Nadziei”,
  2. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Stowarzyszenia „Światło Nadziei”.
  3. c) w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

3. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem - Warsztatami w zakresie i w celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne pracodawcy), a także w zakresie świadczonych przez podmioty usług pocztowych, bankowych i ubezpieczeniowych. Twoje dane osobowe będą również udostępniane podmiotom wspierającym Stowarzyszenie - Warsztaty w wykonywaniu czynności kadrowych, płacowych, w procesie realizacji szkoleń. Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, służbowego adresu e-mail oraz służbowego numeru telefonu mogą być również przekazywane partnerom i instytucjom, z którymi Stowarzyszenie - Warsztaty współpracują w związku z wykonywaniem swojej działalności.

 

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.