Ułatwienia dostępu

nazwa

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

Jednym z zasadniczych celów działalności Stowarzyszenia jest popularyzowanie skutecznych i stosowanych już w innych ośrodkach form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez szeroki dostęp do korzystania ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Realizację wspomnianego celu umożliwia utworzone w marcu 2003 r. przez nasze Stowarzyszenie, Integracyjne Centrum Rehabilitacji, mające swą siedzibę w jednym z pomieszczeń Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

Centrum wyposażone zostało w sprzęt zakupiony ze środków własnych Stowarzyszenia, pochodzących ze składek członkowskich, kwest publicznych, drobnych darowizn oraz znaczącego daru uzyskanego od prywatnego sponsora. Są to: suchy basen z piłeczkami (4 tys. piłek), zestaw do ćwiczeń psychomotorycznych - 14 elementowy, piłka terapeutyczna - 95 cm średnicy, pufa z granulatem, piłki kangurki - 2 szt., zestaw do koszykówki, radiomagnetofon oraz wykładzina podłogowa. Dodatkowo korzystamy ze sprzętu szkoły - materace, ławeczki.

Dotacja celowa Starosty Powiatowego w Kościanie przyznana Stowarzyszeniu w 2003r. została przeznaczona na zakup równoważni i wózka sprzętowego wyposażonego w drobny sprzęt rehabilitacyjny.

Indywidualną rehabilitację ruchową prowadzi pani Elżbieta Filipowicz - 10 godzin w tygodniu.

Ćwiczenia odbywają się indywidualnie i trwają 40 minut. Metody prowadzone przez rehabilitanta to np. metoda Bobach, ćwiczenia ogólnousprawnające, ćwiczenia korekcyjne. Rahabilitantka w 2003 r. odbyła kurs w prowadzeniu zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

Pani Monika Hertmanowska (Łupicka), terapeuta zajęciowy, przez 2 godziny w tygodniu prowadzi grupową terapię zajęciową. Dzieci rehabilitowane są poprzez różnorodne prace manualne połączone z zabawą.

Korzystanie z usług Centrum jest nieodpłatne. Każdego tygodnia w roku uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych około piętnaścioro niepełnosprawnych. Zauważyć też trzeba sukcesywny wzrost zainteresowania usługami naszego Centrum wśród osób potrzebujących stałego usprawniania aparatu ruchu.