Ułatwienia dostępu

nazwa

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" jest organizacją o charakterze non - profit.

Celem stowarzyszenia jest:

 • opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami,
 • rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej,
 • upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego,
 • popularyzowanie stosownych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
 • upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych
 • przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym.
 • prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej.
 • ochrona zdrowia poprzez propagowanie sportu i rekreacji.
 • prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
 • działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
 • zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • rozwijanie i promowanie idei wolontariatu.