Ułatwienia dostępu

nazwa

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

o nas

Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 15 marca 2001r. w salce należącej do parafii NMP Wniebowziętej w Śmiglu z inicjatywy mamy niepełnosprawnej dziewczynki Mirki Adamczak. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie rodziny mające jakikolwiek problem zdrowotny z dziećmi i osoby chcące pomóc w tym przedsięwzięciu. Po pierwszych dwóch spotkaniach okazało się, że jest dużo rodzin ,które borykają się z dużymi problemami. Zebrani wspólnie podjęli decyzje o powołaniu Stowarzyszeniu pod nazwą „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej ” druga nazwa to „Światło Nadziei”.

 Ideą Stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się rodzin dotkniętych problemem choroby czy niepełnosprawności. Ma ono umożliwić wymiany doświadczeń, pomóc w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem, edukacją, rehabilitacją , wypoczynkiem chorych  i niepełnosprawnych oraz  integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia zwołano 19.04.2001r. Jednak problemem okazały się pieniądze, które trzeba było zdobyć, aby się zarejestrować w sądzie. Postanowiono, aby w czasie Dni Śmigla przeprowadzić kwestę. Oczywiście ważna była zgoda władz gminy, którą otrzymały osoby ze Stowarzyszenia. W tej inicjatywie  pomagali wolontariusze,  głównie młodzież z gimnazjum i dzieci szkoły podstawowej w Śmiglu pod opieką dorosłych. Pieniądze ofiarowali także sponsorzy.

Od 2010 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej jest organizacja pożytku publicznego. W związku z tym można przekazywać na Stowarzyszenie 1% podatku.