Ułatwienia dostępu

nazwa

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

1,5%WSPIERAJ "ŚWIATEŁKO"

Rozlicz swój PIT. Przekaż 1,5 % na stowarzyszenie "Światło Nadziei"  przy którym działania nasze warsztaty
https://www.iwop.pl/serwis-podatkowy/

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE!
Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność  naszego "Światełka" wspierasz Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Kościanie . Udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.


Nasze stowarzyszenie skupia się na :

- opiece nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami,
- rozwijaniu wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej,
- upowszechnianiu problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego,
- popularyzowaniu stosownych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- wspieraniu inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży,
- upowszechnianiu społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
- upowszechnianiu idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób
  pełnosprawnych
-przełamywaniu stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym.
- prowadzeniu działań z zakresu pomocy społecznej.
- promowaniu aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
- zwiększaniu aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
  rozwijanie i promowanie idei wolontariatu.


https://www.iwop.pl/serwis-podatkowy/